Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Lilac Wine

I drink much more that I ought to drink


There is a story
From the ages of old
It speaks of demons
And a force untold

Since the inception of gods
And Pandora's dreadful box
The tale is shouted in the air
And whispered at the rocks

When all things collide

When demons take hold
Just remember who opened with his key

And would never leave you cold

Come, as we were when the world was still ajar
Come, as we once saw the Earth from afar