Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Infinity's Edge

But I know I won't forget your beauty, my black diamond

In the dark you dwelled too long
Light has missed your eyes
Above the fallen sky
A lonesome soul cries

Your time is marching on
To the end of pain
But is there still hope
In a bed of roses lain?

Rebellion has started, sweet Calliope,
And the Muses send regards
More than anything, a blessing
For our phoenix to rise from its shards

Time bestows us with life
Unsure whether evil or divine
The silver star of death
Sends you the wrath of mine

To live while a prisoner of hate?
I utterly choose to love

The war has ended, my sorrow and bliss
And peace descends as a white dove

Come back from the dark,
Live again on this good earth!
By all that I hold dear

I beg for your rebirth,
 My Persephone, my Infinity.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου