Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Whisperless dreams

You told me once
Love is at your first glance
Under the moonspell your kiss is a bait
It would forever bind my fate

Dark reflections in a mirror

Your crystal smile made my life clearer
What once was sweet and pure
Is now the poison rather than the cure

All that lives is destined to die

Rain shall fall, tears from the sky
Don't trust the sages, relics from the past
Nothing born in this world shall last

So never mind the darkness
This world is made of madness
Light is in the dark corridors of mind
Waiting for cloudy eyes to find

Don't cry, sweet child

Love, always
Axl

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου