Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Ode to woman

Got to make it on my own.... but life still goes on.

Got to wake up
Make up and wear my gown
Every day and every night
My chores weigh me down


Sweep and mop, anxiety arose
Prepare a meal, clean the table

Do the laundry, iron the clothes
My mental health's unstable

Should I give up?
Should I just go?
I've dedicated my life to thee

But I've still got wild oats to sow

I can't take it anymore
This routine's crazy sanity
And I got no sign of recognition
It all seems to fall into vanity

A woman's place, into the kitchen?
This lady's palace, trapped inside the house?
Everyone's expecting things from me

To be a good daughter, mother and spouse?

But still, life's so colourful with you by my side,
So vivid and so filled with love

My family's a rainbow of affection
An ideal lighthouse from above

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου