Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Craddle of freedom upon two eyes of greenish brown


I never saw a man who looked
With such a wistful eye
Upon that little tent of blue
Which prisoners call the sky.


Man is not free
Until one steps into the light
Until one prays for wanted darkness
And laughs in the eternal night

Man is not free
When one doesn't understand
That make-believe freedom is a prison
And one ends up there self-banned

Man is not free
When one wants sorrow to end
For bliss just loses meaning
When there are no dreams to defend

Man is never free
When one runs from their past
Memories are bittersweet
Past is future, a circle going fast

When in a dilemma
A coin toss reveals your heart to thee
For one decides not what shows
But what one aspires it to be

When one accoplishes their fear
One finds it happiness to be
That's when I solemly hope
Man to be truly free

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου