Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

The Burning of Rome

Remember to tell him the price we had to pay
And cry for Pompeii

Far from the Garden we are, my love
The Garden of Eden
The One that gave us life
Banished us for we sought knowledge

But far from the fiery halls as well
Far from the flames of woe
And the winds of torment
That blow freely

And all life perishes in the wind

But the serpent was wiser than all the animals
That were in Paradise

My love, my darling, my Eva
Do not forget what we were expelled for
From the Garden of God and Lucifer
To the place where Bliss and Sorrow equally matter

And God cursed the serpent and called him "Devil"

My love, remember
That knowledge requires Life
And life requires Knowledge

And he said, "Behold, Adam has become one of us,
Knowing Evil from Good"

My darling, remember
We have what everyone envies
We balance both love and hate

My Eva,
What you hold in your arms
Is the fruit of our sin and the sanctity of Everything

Tonight I die - but my life is with you
I'll meet you again through the eyes of our son

I'll return

Tears will fall
And flames will crack the sky
Open your heart, I'll live in you


Ξέρεις γιατί λένε το Διάβολο
Lucifer ;
Γιατί ήταν ο φορέας του Φωτός της Γνώσης
Lux Ferre

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου