Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Darkened Sky

Rotting puppets, sacred dolls
Failing chances, solid goals
World of wisdom, a sea of sorrow
Living life like no tomorrow

Killer of giants, sorcerer of spells
Lighting bearer, time only tells
If the weight of the world is crushing me
Or the light of the storm is as far as
     The eye can see

Rain of God, cleanse my broken side
Breathin' underneath the darkened sky
Help me escape from the bog of damned souls
For the man is death, the destroyer of worlds

Am I to see her again?
Will I finally rest in the dream of men?
May I find my real bliss?
Or should I give myself to the hatred beast?

Saturday night, feels like forever
Time has broken me, heaven to never
True happiness may only be a lie
And yet here I am...
      To say Goodbye


...But I'm breathing underneath my darkened sky...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου