Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Book of memories

Yesterday
Just another day

Like all the minutes in the world
We lived together or in the future lay

Just another night

Another dear fight
To see your sweet face
And walk your loving pace through the candlelight

Yesterdays, thoughts of old

Forgotten visions or foretold
Time future will embrace

Before, now and after will

Be chained with laughter
Underneath clear skies loving takes place


In every page we set on stage
When we were young and made all discoveries
And all the tears that stay are the price that we must pay
To keep intact the book of memories

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου