Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Kashmir eyes

Let the sun welcome my eyes
My life warmened with his light
The clouds to brighten my greatest smile
Through the everlasting night

Let the warmth hug my heart
Its hands, hot to my evil eyes
Find the courage to go untouched
Golden truth between the lies

My vision navigates the plains
Easy life, through the living
Coloured Paradise of blue
Shades of black inside the irving

Oh, pilot of the storm
Please, leave some trace
Give me a reason for existance
A little time, a little place

Lucifer's gaze trembles across the skies
Burning passions and freeze desires
Aeons of serenity, unite to kill
A liberated smile is just the greatest prize

Time to act, upon us as it is
To crystalize the elements of life
Remove the holy diver from the lair of God
Time to think, to live, is a burden in time of strife.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου