Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Αποσπερίτης... κατά φαντασία

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Asleep in the sand with the ocean washing over

 I feel afraid and I call your name...

Another drink, another Saturday night
Suddenly your face appears in the candlelight
Wax falls on the table as I look the face I love
Watered eyes match the rain as it falls from skies above

Yet another day gone, another death lost without you

Yet another faltered dream to lead a life untrue
The sun is far away, this is midnight eternal
I am an ageless man and you're just so vernal

Once you told me about hate
How can I interject my fate?
Please, hear my words and see my pain

Underneath skies of lust I sleep a sleep insane
They say Lord helps those in need
I'm dying away and to your smile I heed
Look into my eyes and tell me that we're real
I've lived a thousand lives and you're the one for whom I feel

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου